Cửa gỗ veneer và những điểm yếu khách hàng nên biết