Công trình cửa gỗ chung cư Việt Đức COMPLEX – 187 NGUYỄN TUÂN