Nên đặt cửa gỗ vào thời điểm nào khi xây sửa nhà cửa