Cửa gỗ công nghiệp chống nước này có thể làm cửa nhà vệ sinh không?