Nên lắp cửa gỗ chèn khuôn hay lắp cửa khi hoàn thiện