Lắp đặt cửa gỗ công nghiệp tại công trình căn hộ nhà anh Tiến FLC Quang Trung