Tại sao cửa thông phòng gỗ công nghiệp MDF vẫn hỏng dù không gặp nước?