Lắp đặt thay thế hệ thống cửa gỗ khu vệ sinh tòa nhà văn phòng 273 Toresco Kim Mã